020 – 89 49 154  |    06 – 52 003 898     xandra.koorstra@slimsearch.nl
"Success always comes when preparation meets opportunity"

Talent management

Talentmanagement spreekt aan maar in de praktijk blijkt het lastig om het ten uitvoer te brengen. De benadering is:

Focus op de sterke punten en geef mensen de kans om verder te groeien via bredere en wisselende functies.

Organisaties die erin slagen het aanwezige talent op te sporen en te ontwikkelen behalen betere resultaten.

Laat mensen zich bewijzen in hun dagelijks werk en laat ze groeien waar ze goed in zijn!

Slim partner in search kan u helpen talentmanagement in te bedden in uw organisatie of in een onderdeel daarvan zodat dit integraal onderdeel uit gaat maken van uw besturingssysteem. Slim partner in search heeft ervaring in het benoemen van talenten en de daarbij behorende competenties. Wij vinden de best passende mensen in uw organisatie en hebben ideeën voor verdere ontwikkeling.

Vertel een leraar dat zijn klas slimmer is dan gemiddeld en de leerlingen zullen meer vooruitgang boeken!

Zo werkt het ook bij talentontwikkeling in uw organisatie. SLIM is gecertificeerd om Talent Motivatie Analyses te verrichten volgens de TMA