‘Goed naar iemand kijken en ontdekken welke talenten hij of zij heeft, is belangrijk in ons vak’, zegt Xandra Slim-Koorstra, eigenaar van SLIM partner in search. ‘Ik lees en schrijf al dertig jaar mensen.’

Xandra Slim-Koorstra
Xandra studeerde Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam en combineerde onderwijspsychologie en bedrijfskunde. Ze startte haar loopbaan als programmaleider aan het opleidingscentrum van KPN. Later ontwikkelde ze samen met Nyenrode Business University loopbaanprogramma’s voor de telecomaanbieder en scoutte ze talent.

Sinds 2000 legt Xandra zich als consultant volledig toe op executive search. Dat deed ze aanvankelijk in dienst van (achtereenvolgens) twee grote bureaus. De laatste daarvan richtte zich op de publieke sector. Sinds enige jaren heeft Xandra haar eigen bureau SLIM partner in search. Ze werkt nu voor organisaties met én zonder winstoogmerk.

Bij zoekopdrachten put Xandra uit het grote netwerk dat ze in de loop der jaren heeft opgebouwd. Daarnaast brengt ze competenties mee die in haar vak onontbeerlijk zijn: kennis van organisatie(processen), zicht op trends en ontwikkelen op dit gebied, een scherp analytisch vermogen, een sterke intuïtie, zorgvuldigheid en – bovenal – persoonlijke aandacht.

Het team
Selma Berndsen is als adviseur/projectleider HR de rechterhand van Xandra. Mientje Petrus zorgt als tekstschrijver voor onberispelijke profiel- en vacatureteksten.

Samenwerkingspartners
SLIM partner in search bundelt regelmatig de krachten met collega-searchbureaus. Zo ontstaat een nóg groter netwerk en is ook de continuïteit van de zoekopdracht gegarandeerd.