020 – 89 49 154  |    06 – 52 003 898     xandra.koorstra@slimsearch.nl

Opdrachtgevers

Search opdrachten

Zorggroep Amsterdam Oost

Bestuurder
Profielschets binnenkort beschikbaar

Hospice Alkmaar

Bestuurder
> Profielschets

Mediant

Geneesheer-directeur
> Profielschets

HAP Oost-Brabant

Directeur Service Center

Lentis en FPC Dr. S. van Mesdag

Voorzitter Raad van Bestuur a.i.

Huisartsen Eemland

Algemeen Directeur

Meander Medisch Centrum

Lid Raad van Bestuur

Lentis en FPC Dr. S. van Mesdag

Lid Raad van Bestuur

Zorggroep Drenthe

Bestuurder

GGZ Friesland

Psychiater

Lentis

Directeur Bedrijfsvoering

Onze Huisartsen

Twee leden Raad van Commissarissen
– Maatschappelijk profiel
– Medisch profiel

FPC Dr. S. van Mesdag

Directeur Algemene Zaken

Onze Huisartsen

Een lid Raad van Commissarissen
– Financieel profiel

GGZ Friesland

Directeur Behandelzaken

GGZ Friesland

Lid Raad van Bestuur

Onze Huisartsen

Voorzitter Raad van Commissarissen

Lentis en Dr. S. van Mesdag

Voorzitter Raad van Bestuur

Unive verzekeringen

Directeur HR

Venturaplus

Directeur

Stichting De Oppepper

Bestuurder

Evean

Concernmanager HR

Ministerie van Onderwijs

Manager Juridische Zaken

Alzheimer Nederland

Directeur Zakelijke Markt

Stichting Sint Jacob

Directeur Zorg Directeur Bedrijfsvoering Managers Zorg & Dienstverlening

Provincie Flevoland

Directeur Jeugdzaken Directeur Bedrijfsvoering

 

Talent management opdrachten

Omring

Samenstelling Omring Vitaalteam. Het team is geselecteerd uit de eigen organisatie door op zoek te gaan naar specifieke talenten. Het team gaat het Advies en Behandelcentrum van Omring uitbouwen.

Careyn

Samenstelling van een nieuwe managementlaag onder de Raad van Bestuur. Onderzoek naar de talenten die nodig waren om de nieuwe posities in te vullen. Benoeming vanuit de organisatie.

Lentis

Op de HR afdeling onderzoek gedaan naar aanwezige talenten en competenties voor toekomstig benodigde HR rollen. De HR medewerkers gematched op deze HR rollen.

Evean

Samenstelling van een nieuwe managementlaag onder de directie. Hierbij is aanwezig talent bekeken en benoemd vanuit de organisatie. De benoemde mensen hebben zich vervolgens verder kunnen ontwikkelen.

Indien u een uitgebreide referentielijst wilt ontvangen, meer informatie wilt over de talentmanagement opdrachten of nader kennis wilt maken kunt u contact opnemen met SLIM partner in search via 020 – 89 49 154 of 06 – 52 00 38 98 of een e-mail sturen naar xandra.koorstra@slimsearch.nl.