Op zoek naar de beste kandidaten voor uw Raad van Toezicht of uw Raad van Commissarissen? Onze governance search biedt uitkomst.

‘Critical friends’ gezocht
Toezichthouden is steeds belangrijker in onze netwerksamenleving. Publiek gefinancierde organisaties leggen niet langer alleen verticaal verantwoording af (aan de overheid), maar ook horizontaal (aan belanghebbenden zoals patiënten, mantelzorgers, ouders, leerlingen).

Dat vraagt om toezichthouders die oog hebben voor verschillende doelgroepen, kunnen sparren met de bestuurder en ook – als het nodig is – kunnen zeggen waar het op staat.

SLIM partner in search vindt de beste kandidaten via de procedure die is beschreven bij executive search. Een lichtere variant is altijd mogelijk.

Omdat toezichthouden sterk in beweging is, actualiseert SLIM partner in search de eigen deskundigheid continu. Bijvoorbeeld door als toehoorder vergaderingen van raden van toezicht van bij te wonen. Ook maakt SLIM partner in search gebruik van het opleidingsaanbod van de NVTZ, de organisatie van toezichthouders in zorg en welzijn.