Op zoek naar de beste kandidaten voor uw Raad van Bestuur, directie of managementteam? SLIM partner in search zet voor u de volgende stappen.

We stellen de zoekopdracht scherp
Samen met u scherpen we de zoekopdracht aan. Hoe ziet uw organisatie eruit en welke plannen staan op stapel? Over welke kwaliteiten moet de nieuwe professional beschikken?

Wij vragen net zo lang door totdat we een compleet beeld hebben van uw organisatie én de functie.

We verspreiden gericht een helder profiel
SLIM partner in search schrijft een helder profiel en verspreidt het gericht. Dat gebeurt zowel in het uitgebreide, eigen netwerk als daarbuiten. Zo nodig discreet.

Op basis van onze search stellen wij een longlist van kandidaten op. De eerste selectie doen wij, al kunt u uiteraard meekijken. U krijgt een shortlist van alleen de beste kandidaten. U ontvangt hun brieven en curricula vitae voordat we ze uitnodigen voor een gesprek.

We voeren vooraf een persoonlijkheidsanalyse uit
Voorafgaand aan het gesprek voeren we een persoonlijkheidsanalyse uit voor elk van de kandidaten die u gaat zien. Hiermee krijgt u een beter zicht op zijn of haar kerncompetenties, drijfveren en talenten.

SLIM partner in search is gecertificeerd voor twee methodes om persoonlijkheidsanalyses uit te voeren:

We onderzoeken referenties
Vóór de definitieve benoeming nemen wij contact op met de referenten van de kandidaat. De uitkomsten presenteren wij helder.

We evalueren met u
Enige tijd na de benoeming vragen wij u om een korte evaluatie.