020 – 89 49 154  |    06 – 52 003 898     xandra.koorstra@slimsearch.nl
"Success always comes when preparation meets opportunity"

Executive search

SLIM partner in search investeert in de samenwerkingsrelatie met uw organisatie. Wij besteden uitgebreid aandacht aan de speciale context van uw organisatie en de stappen die uw organisatie wil maken. Het goed kennen van uw organisatie en de nauwe samenwerkingsrelatie leidt ons naar de kandidaat met voor u de meeste meerwaarde.

Voordat wij aan de werving van kandidaten beginnen hebben wij uw organisatie goed leren kennen.

Het profiel wordt op basis van een zorgvuldige analyse van uw organisatie geschreven. Het bevat informatie over uw organisatie, de specifieke opdracht, de vereiste kennis, ervaring en competenties. Als dit profiel door u is goedgekeurd, starten wij onze search.

Executive search. Potentiele kandidaten uit ons netwerk worden op discrete wijze benaderd. Deze actieve zoektocht doen wij in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Opdrachtgever en kandidaten worden gedurende de procedure geìnformeerd over de voortgang.

Advertentiewerving. Een advertentie is niet altijd noodzakelijk. Mocht dit een wens zijn kunnen wij een advertentie voor u in de procedure integreren en u over de verschillende media informeren.

Talenten-analyse. De potentiele kandidaten waarmee u kennis maakt gedurende de eerste ronde hebben allen een talenten-analyse ondergaan. Hierdoor krijgt u een goed en betrouwbaar inzicht in de aanwezige competenties van de kandidaat.

Referentieonderzoek. Voor de definitieve benoeming van de kandidaat voeren wij een referenten onderzoek uit.

Voor het opstellen van het profiel voeren wij met diverse betrokkenen gesprekken en vragen wij de al aanwezige informatie op.

Na de benoeming houden wij graag contact met u over de voortgang en stellen wij een evaluatie op prijs.