020 – 89 49 154  |    06 – 52 003 898     xandra.koorstra@slimsearch.nl
"Success always comes when preparation meets opportunity"

Executive coaching

Slim partner in search biedt bestuurders na plaatsing aan gebruik te maken van individuele- of teamcoaching. De nieuwe bestuurder krijgt hierdoor de mogelijkheid te reflecteren op eigen functioneren en dat van het team.
De ervaring leert dat stilstaan bij de opgedane ervaringen in de nieuwe omgeving voor individu en team zeer waardevol is.

De invulling van de coaching en reflectie is afhankelijk van de vraag en de behoefte van de betrokkenen. Het kan zijn dat een gesprek voldoende is of dat er behoefte is aan een aantal gesprekken over een langere periode verspreid.

De ervaring leert dat reflectie met name na een beginperiode zeer waardevol kan zijn.