06 – 52 003 898 xandra.koorstra@slimsearch.nl

SLIM partner in search vult posities in voor
bestuurders/directie en toezichthouders

"Success always comes when preparation meets opportunity"

Governance search


Toezicht houden is een professie geworden. Een goed samengestelde Raad levert een positieve bijdrage aan het bestuur en de toekomst van uw organisatie.

De methodiek die we gebuiken komt grotendeels overeen met de methodiek zoals we die bij executive search gebruiken.

Wij kunnen adviseren over de samenstelling van uw Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen. Dit doen wij door de competenties van ieder individueel en van het gehele team in kaart te brengen en met u te bespreken.

Onze dienstverlening is gebaseerd op maatwerk.